SOL-ENERGI AS ER ET SELSKAP I AF HÅNDVERK GRUPPEN. ​VI LEVERER KOMPLETTE SOLCELLEANLEGG TIL MELLOMSTORE OG STORE VIRKSOMHETER OVER DET SENTRALE ØSTLANDSOMRÅDET

sol-energi

  • SOL-Energi AS leverer komplette solcelleanlegg til mellomstore og store virksomheter over det sentrale østlandsområdet.
  • Leveransene blir gjennomført via partnere som er registrert i elsikkerhetsregisteret og som tilfredsstiller kravene i FEK, FEL og NEK 400:2018. Autorisert el installatør sender inn forhåndsmelding og ferdigmelding, samt utarbeider samsvarserklæring for hele anlegget.
  • SOL-Energi AS benytter seg av samarbeidspartnere fra eget konsern eller andre eksterne partnere for de arbeider som ikke faller inn under krav som omhandler elektroinstallasjoner.
  • AF Håndverk gruppen har over 500 dyktige medarbeidere innen de fleste bygningsmessige fag og kan sammen med SOL-Energi tilby rehabilitering og tak/fasade arbeider hvor vi sammen kan tilby en totalpakke. https://afhandverk.no/

Fornybarheter 2019